Praca aptekarza

Aby móc podjąć się pacy na stanowisku farmaceuty, musimy spełniać określone wymagania. Jednym z nich jest bez wątpienia posiadanie uprawnień. W tym przepadku istnieją dwie możliwości. Jedna z nich dotyczy ukończenia studiów na kierunku farmacja. W efekcie absolwent posiada tytuł farmaceuty i uprawnienia do kierowania apteką. Drugą z możliwości jest ukończenie szkoły policealnej na kierunku technik farmacji. Skutkuje to jednak jedynie możliwością wykonywania zawodu farmaceuty, bez posiadania uprawnień do kierowania apteką. Farmaceuci z wykształceniem wyższym mają za zadanie nie tylko obsługę klientów, ale również nadzorowanie zamówień i przygotowywanie niektórych leków, w tym przypadku głównie maści. Praca aptekarza należy więc do dość specyficznych, jednak ci, którzy decydują się na jej podjęcie, spełniają się w tym zawodzie. Konieczne jest w nim posiadanie pozytywnego nastawienia do ludzi i niecodzienna cierpliwość. Klientami aptek są bowiem w dużej mierze osoby starsze, którym bardzo często trzeba tłumaczyć działanie i stosowanie leków, oraz pomagać w dokonywaniu wyboru między zapisanym lekiem a zamiennikiem. Brak chęci niesienia pomocy i optymizmu sprawia, że praca ta wydaje się być nudna i uciążliwa.

Dodaj komentarz